PROGRAM ZDRAVOTNÍ PÉČE

             Účel Nadačního fondu Ozbrojených složek je dobročinný, jeho činnost spočívá především v podpoře příslušníků Ozbrojených složek České republiky, kteří utrpěli zranění či úraz během výkonu své služby. Předpokladem k čerpání naší pomoci je služební poměr delší než 3 roky. Fungujeme nad rámec zákonných požadavků, dodržujeme etické principy, jednáme transparentně, průkazně a doložitelně a svou činnost vyvíjíme maximálně účelně a kvalitně.

       Kontaktovat nás může přímo zraněný, jeho rodinní příslušníci či zaměstnavatel. Po jasném specifikování pomoci a podpory zraněného formou osobního setkání je třeba vyplnit Žádost o čerpání nadačního příspěvku. V případě pěněžité podpory zasíláme finanční prostředky bez odkladu do 3 pracovních dnů. V případě materiální podpory (může být i formou materiální sbírky) do 3 pracovních dnů. Finanční spoluúčast při proplácení ubytování pro rodinu příslušníka Ozbrojených složek v rámci jeho pobytu v nemocničním zařízení hradíme na základě faktury (daňového dokladu) vystavené nemocničním zařízením.

          Při krátkodobé pomoci podporujeme zraněného všemi dostupnými kroky a prostředky vedoucími k rychlému zotavení fyzického i duševního zdraví a to na základě dalších osobních návštěv a individualit zraněného. V případě souhlasu a za přítomnosti zraněného konzultujeme s ošetřujícím lékařem další možné podpůrné prostředky léčby. V této fázi jsme také schopni zabezpečit terapeutickou podporu k urychlení celého rehabilitačního procesu. Naším partnerem pro hl. m. Praha a Středočeský kraj je Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. (https://www.modredvere.cz). Se vzájemnou spoluprací můžeme našemu klientovi zprostředkovat individuální terapii přímo u lůžka nebo pravidelné konzultace s terapeutem přímo v terapeutickém centru. Vzhledem k povaze a specifikace výkonu činnosti příslušníků Ozbrojených složek můžeme také pomoci vytvořit podmínky pro psychoterapii uzavřené skupiny. Psychoterapie je totiž vedle chirurgie základní léčebnou metodou a jednou z běžné a zároveň velice důležité pomáhající profese.

         Sílu psychoterapie jako podpůrného prostředku léčby můžeme i nadále využívat i při dlouhodobé pomoci. Příslušníci ozbrojených složek jsou neustále vystavováni zvýšeným stresovým situacím. Ať už se jedná o nadměrnou zátěž na pracovišti, vystavování krizovým situacím, stres v souvislosti s pracovní rolí, syndrom vyhoření, sladění rodinného a pracovního života atd. V této fázi léčby jsme schopni zabezpečit i případné právní konzultace, pořádání akcí v rehabilitačním zařízení i mimo něj nebo přispět na zdravotní či rehabilitační pomůcky a léky.