PROGRAM PODPORY SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

       Program podpory služební kynologie Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR byl vytvořen ke zvyšování kvality výcviku služebních psů a jejich psovodů, k podpoře chovů, ke zkvalitňování výcvikových center a v neposlední řadě jako nástroj pro zprostředkování adopce vysloužilých služebních psů nebo psů nevhodných pro výkon služby. 

          Odborným garantem tohoto programu  je Vlastimil Kniha starší, dlouholetý člen Svazarmu a následně Českého kynologického svazu. Je účastníkem řady odborných seminářů, figurantských kurzů a seminářů 1.třídy. Má za sebou odborný kurz na Fakultě veterinární v Brně a celoživotně se své činnosti vzdělává. Ve Středočeském kraji zajišťuje odchyt zatoulaných psů ve spolupráci s Městskou policií a Obecními úřady.

        V České republice je aktuálně v aktivní službě cca 1.500 služebních psů a jejich schopností využívají všechny bezpečnostní složky. Většina z tohoto počtu vykonává činnost pro Policii České republiky a to v podobě pachové identifikace, vyhledávání drog, vyhledávání výbušnin, vyhledávání mrtvol a vyhledávání zbraní. Každé policejní oddělení Krajského ředitelství (tedy 14) má svůj odbor služební kynologie. U AČR slouží cca 100 služebních psů (střežení vojenských objeků, zahraniční mise), u Celní správy cca 60 služebních psů (vyhledávání drog, tabáku, chráněných živočišných druhů) a Vězeňské služby cca 280 služebních psů (vyhledávání drog, hlídkový psy), PČR disponuje více než 700 služebních psů. 

       Všechny sbory služební kynologie se intenzivně věnují výcviku a specializaci svých psů. Investují do této činnosti nemalé finanční prostředky a pracují také na zkvalitňování práce psovodů.  Služební psi mají svoji nezastupitelnou roli jako nástroj prevence, k ochraně veřejného pořádku, k zajištění bezpečnosti veřejných dopravních prostředcích, ke střežení a eskortu osob, k pronásledování pachatelů či k ochraně objektů zvláštní důležitosti. Podílejí se na zajišťování bezpečnosti na všech úrovních ozbrojených sborů a zasluhují si naší podporu a také pomoc ve chvílích, kdy již nejsou způsobilí k výkonu své služby (služební nevhodnost, zranění, pokročilí věk).  

Tereza Knihová s Dustym - adoptovaným bývalým služebním psem Vězeňské služby ČR se speciálním drogovým výcvikem
Tereza Knihová s Dustym - adoptovaným bývalým služebním psem Vězeňské služby ČR se speciálním drogovým výcvikem
Vlastimil Kniha starší jako figurant
Vlastimil Kniha starší jako figurant