Výroční zpráva za rok 2018

08.01.2019

Děkujeme všem příslušníkům z Ozbrojených složek, soukromým osobám i společnostem za jakoukoliv podporu našeho nadačního fondu v první roce jeho fungování. Níže zveřejňujeme Výroční zprávu za rok 2018.

V Novém roce 2019 ať se Vám daří!

Za nadační tým Tereza Knihová

Výroční zpráva

Nadanční fond Ozbrojených složek ČR

za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem zápisu 23. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR. Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání správní rady Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR konané dne 27.prosince 2018 v Herinku.

1) Obsah

1) Obecné informace o organizaci

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace

4) Činnost nadačního fondu

5) Hospodaření organizace1. Obecné informace o organizaci

Název: Nadační fond Ozbrojených složek ČR

Sídlo: Hodušín 8, 391 61 Opařany

IČ: 06763065

Právní forma: nadační fond

Spisová značka: N 335 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

Nadační fond Ozbrojených složek ČR má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  1. poskytování nadační pomoci příslušníkům Policie, Armády, Celní správy a Vězeňské služby ČR
  2. jednání s poteciálními partnery a sponzory k podpoře nadačního fondu
  3. seznámení se vznikem a činností nadačního fondu vedoucím pracovníkům Ozbrojených složek ČR

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Nadační fond Ozbrojených složek ČR také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy ze startovného střelecké soutěže Hard Task Cup pořádané spotovně-střeleckým spolkem Hard Task Rangers, focením charitativního střeleckého kalendáře Heart Warrior 2019 a focením vlastního charitativního nadačního kalendáře pro rok 2019.

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR je správní rada. Činnost a hospodaření nadačního fondu kontroluje revizor Slavomír Hes.

Způsob jednání:

Předseda správní rady Tereza Knihová jedná jménem nadačního fondu.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárního orgánu.

4) Činnost nadačního fondu

  1. vyhlášení finanční sbírky pro vojáky padlé v Afgánistánu dne 5.8.2018
  2. vypsání vánoční materiální sbírky pro vojáky nasazené v zahraničních misích v prosinci 2018
  3. navázání spolupráce s Dermacol, a.s. Nadační fond Ozbrojených složek ČR se v roce 2018 zapsal mezi TOP Ten organizací podporovaných touto společností. Dermacol, a.s. přispěl dárkovými balíčky rodinám zesnulých vojáků v Afgánistánu dne 5.8.2018 a poskytl 177 dárkových balíčků do vánoční materiální sbírky
  4. prezentace činnosti Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR na Velitelství Vojenské policie Tábor a celorepublikové schůzi personalistů Vězeňské služby ČR v Pracově
  5. zahájení spolupráce s motorkářským klubem Black Dogs LE MC, které přispělo finanční částkou ve výši 6.000,-Kč (slovy šesttisíc korun) na finanční sbírku Afgánistán a materiálními dary vánoční sbírce
  6. vytvoření vlastního nadačního kalendáře podporovaný českými osobnostmi, jehož prodej je realizovaný prostřednictvím intranetů PČR, Městské policie hl.m.Prahy, webových stránek a facebookového profilu Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR. Fyzicky dostupný v Hanuman Gym Praha, ARMED STORE s.r.o., Top-Army shop.cz a Zbraně Hradec

5) Hospodaření organizace

Nadační fond Ozbrojených složek v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z příspěvků od společnosti Hard Task, z doprodeje charitativních kalendářů Heart Warrior 2018, z příspěvků jednotlivých dárců. Materiální podporu čerpal Nadační fond Ozbrojených složek ČR od společností Dermacol, Albatros Media, a.s. a Levné obaly.cz.

Organizace ve sledovaném období vytvořila příjmy ve výši 133.383,-Kč (slovy jednosto tisíc třistatřicetři korun). Výdaje za rok 2018 činili 93.736,-Kč (slovy devadesáttři tisíc sedmset třicetšest korun). Aktuální stav finančních prostředků na transparentním účtu číslo 2601382963/2010 vedeném u FIO banka k 31.prosinci 2018 je 39.647,-Kč (slovy třicetdevět tisíc šestsetčtyřicetsedm korun).

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny a veřejně dostupné v internetovém bankovnictví https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601382963

sestavil

Slavomír Hes, revizor

dne 2.1.2019