Setkání ve Vojenském rehabilitačním ústav Slapy

17.07.2019

Dne 12.7.2019 se Nadační fond Ozbrojených složek ČR setkal s prim. MUDr. Miloslavem Kubíčkem, jenž je lékařským náměstkem Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení VOLAREZA a také ředitelem Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou.
Spolupráce bude spočívat v předávání informací o možnosti podpory NFOS ČR zde rehabilitovaným příslušníkům Ozbrojených složek ve formě zejména finančních příspěvků na nehrazené procedury zdr.pojišťoven či ambulantních ošetření.
Ošetřujícím lékařům budou předány letáky informující o činnosti našeho nadačního fondu a budou se tak moci účinně spolupodílet na pokračující léčbě pacientů.