Předání darů Zásahové jednotce Hradec Králové

DĚKUJEME......