Předání darů Vojenské policii

15.04.2020

Vojenská policie je zvláštní policejní sbor, který působí v armádě. Do jeho působnosti patří dohlížení na dodržování právních předpisů, zabezpečování kázně a pořádku ve vojenských objektech a mezi vojáky včetně působnosti v trestním řízení. Dále vykonává ostrahu vojenských objektů, zajišťuje osobní bezpečnost vyšších důstojníků a dalších chráněných osob, zabezpečuje nakládání s válečnými zajatci a v případě potřeby řídí dopravu.

Kromě balených nápojů, cukrovinek, proteinových tyčinek, kosmetiky a časopisů jsme také předali 400 ks bavlněných roušek od Tomáše Bösera.

DĚKUJEME!