Předání darů Ochranné službě Policie České republiky

15.04.2020

Ochranná služba Policie České republiky zajištuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních činitelů České republiky a osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod. Dále zajišťuje ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců) a ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které schválila vláda.

Dne 9.března jsme příslušníkům této složky předali poděkování za jejich službu.....

DĚKUJEME....

Foto: Ochranná služba Policie České republiky