Pracujeme na finanční sbírce

24.03.2021

V těchto dnech usilovně pracujeme na finanční sbírce pro vdovu a děti (2 a 4 let) po zesnulém Antonínu Křitenském, příslušníku aktivních záloh Vojenského útvaru 5153 Přáslavice, který náhle odešel po nakažení Covid-19.V této chvíli chci poděkovat za spolupráci především štábnímu praporčíkovi Bc. Peteru Smikovi z Generálního štábu Armády České republiky a Petrovi Macháčkovi. 

Tereza Knihová