Poděkování Oddělení hlídkové služby Prahy 1

23.04.2020

Dne 9. března jsme předali část naší materiální sbírky také příslušníkům Oddělení hlídkové služby a Dopravnímu inspektorátu Policie České republiky v Krakovské ulici na Praze 1.
Hlídková služba je vykonávána s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetku, předcházet a zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, zakročovat proti osobám dopouštějícím se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a činí opatření při jeho porušení.


Děkujeme za Vaši službu!