Nový člen nadačního teamu - garant zdravoního programu

09.02.2018

Dne 7.2.2018 potvrdil spolupráci s naším Nadačním fondem Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.,  diabetolog působící na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Zajímá se a celoživotně vzdělává zejména v léčbě a péči diabetických pacientů a hledá různé možnosti v aplikaci inzulínu. Je autorem mnoha odborných článků, studií a posudků. Pravidelně se zapojuje do systému kontinuálního vzdělávání lékařů jako přednášející na odborných seminářích. 

V Nadačním fondu Ozbrojených složek se stává garatnem zdravotního programu, konzultantem v oblasti zlepšování péče zraněných příslušníků ozbrojených sborů a poradcem v postupech u jednotlivých případů zranění.