NFOS se setkává s Vojenským zpravodajstvím

21.03.2018

Nadační fond Ozbrojených složek ČR měl tu čest se osobně setkat s ředitelem Vojenského zpravodajství brig.gen.Ing. Janem Berounem a navázat tak další cennou spolupráci. Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky spadající pod Ministerstvo obrany ČR.

Vzhledem k rozvědné a kontrarozvědné činnosti této instituce sloužící k obraně České republiky a jejích občanů jsme však nuceni respektovat požadavek na utajení všech citlivých informací o operativcích, zpravodajcích a ostatních zaměstnanců této instituce, jenž by mohli v budoucnu čerpat naši nadační pomoc.