Návštěva Vězeňské služby v Příbrami

13.11.2019

Nadační fond Ozbrojených složek ČR měl dnes možnost seznámit se svojí činností zástupce Věznice Příbram v čele s jejím ředitelem panem plk. PhDr. Petrem Červeným, LL.M. Byla jsem provedena věznicí a seznámena s činností všech pracovníků podílejících se na provozu věznice, včetně kynologického oddílu.

Jelikož se ve stanovách nadačního fondu zavazujeme k podpoře služební kynologie, předávám informaci o aktuálně se zde nacházejících dvou služebních psech plemene belgický ovčák určených k vyřazení ze služby. Případní zájemci o bližší informace či adopci mne prosím kontaktujte.

Vězeňská služba České republiky (VS ČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.