Materiální sbírka pro AČR, PČR, VP a Celní správu na hraničních přechodech a v uzavřených oblastech

24.03.2020

Za Nadační fond Ozbrojených složek České Republiky vypisuji materiální podporu příslušníků Policie, Vojenské policie, Armády České republiky a Celní správy, jenž se v současné době stavu nouze podílejí na zvýšené ochraně přechodů státních hranic a v uzavřených oblastech.

V této chvíli začínáme mít podporu malých, národních i nadnárodních společností, které mají zájem podpořit a začínají poskytovat své zboží a sortiment. Obracím se tímto i na příznivce našeho fondu s prosbou o pomoc zejména v bariérové ochraně - tedy roušky, rukavice, jednorázové obleky, dezinfekce - tento sortiment se mi nedaří zajistit z důvodů až pětinásobně navýšené výroby našich partnerů (směřují do státních hmotných rezerv). Pokud by jste někdo mohl pomoci (čímkoliv), prosím kontaktujte mne na 725 382 627, převezmu od Vás kdekoliv. 
Závozy provádím a koordinuji osobně, pokud máte někdo v daných oblastech rodinné příslušníky, mohu jim předat, co potřebujete.

Děkuji všem za případnou pomoc a věřím, že společně vše překonáme.....

Tereza Knihová