Kynologie Zásahových jednotek - i to v našem kalendáři

26.09.2020

Psi Zásahových jednotek jsou nejen dokonale vycvičeni a schopni sami správně reagovat, ale jejich odolnost je přezkušována i na pyrotechnické efekty, kde účelem je, aby při použití pyrotechnických imitačních prostředků nebyla negativně ovlivněna požadovaná činnost psa při zákroku s jednotkou. Psi jsou také cvičeni na avizaci ukryté i přicházející osoby, obranu psovoda, kde účelem je, aby pes ochránil psovoda před prvotním útokem osoby a aby nedošlo k jeho bezprostřednímu ohrožení života. 

Zákrok psa by tak měl vytvořit psovodovi prostor pro provedení efektivního a bezpečného služebního zákroku. Dále by pes měl pomáhal při likvidaci útoku a zajištění bezpečnosti policistů. Pes musí také zadržet osobu, která neuposlechne výzvy s výstrahou a pokusí se o útěk. Psovod provádí služební zákroky s cílem osobu zadržet. O čase a místě použití psa rozhoduje psovod, avšak psa jako donucovacího prostředku může použít až po splnění zákonných podmínek. Dalším požadavkem je pomoc psa při zajištění osoby. Účelem tohoto je dokončení služebního zákroku po vyhledání nebo zadržení osoby a nebo po blokování útoku na psovoda. Zajištění se skládá z prohlídky osoby za účelem přesvědčit se, zda u sebe nemá zbraň, výslech a doprovod osoby. Pes musí zvládat vyhledání osob v terénu a v objektu. 

Tak jako tak, nikdy se se psem Zásahové jednotky nechcete potkat, pokud jste "přešli na druhou stranu břehu"....

Cena kalendáře 450,-Kč/ks včetně poštovného a baleného při platbě na náš transparentní účet 2601382963 / 2010