Informace z jednání s Vojenskou zdravotní        pojišťovnou ČR

13.04.2018

Vojenská zdravotní pojišťovna je jednou z nejdéle působících zdravotních pojišťoven na území České republiky spolupracující s Ministerstvem obrany České republiky a Armádou České republiky. U VoZP ČR jsou povinně pojištěni vojáci v základní službě, činné službě i žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání. 

Podnět ke zřízení VoZP dalo Federální ministerstvo obrany v roce 1992, které si bylo vědomo toho, že v nových podmínkách je třeba vytvořit specifickou zdravotní pojišťovnu, která bude zajišťovat úhradu zdravotní péče vojákům v činné službě a současně plnit v této souvislosti specifické úkoly spojené s Armádou ČR. Jde zejména o ochranu utajovaných skutečností, přístup do vojenských zdravotnických zařízení, do posádkových ošetřoven, do zdravotnické dokumentace vojáků, ale i o správu specifických vojenských fondů vytvořených pro tyto účely příslušným zákonem. Specifikem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je tedy zákonem definovaný vztah právě k Armádě ČR. Žádná jiná pojišťovna takto definovaný právní vztah k jedné skupině pojištěnců nemá. 

Dne 12.dubna 2018 proběhlo jednání s předsedkyní správní rady NFOS a zástupcem VoZP Bc. Janem Matesem, který byl sezámen s činností nadačního fondu. V těchto chvílích hledáme cesty vzájemné spolupráce a podpory NFOS, o kterém Vás budeme i nadále informovat.