Dodané bavlněné roušky

23.04.2020

Za dodávku dnešních roušek děkujeme Evě Mašatové, Jaroslavě Tiché, Šárce Rajchrtové, Galerii výtvarného umění Hannah Bártíkové a Janě Poddané. Do dnešního dne jsme přerozdelili na cca 3 tis. vámi dodaných bavlněných roušek.

Velmi si ceníme toho, že nás v našem úsilí podporujete a společně s námi napomáháte příslušníkům Ozbrojených složek České republiky.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ❤️