JAK POMÁHÁME

Poskytnutá pomoc může mít charakter:

finanční - příspěvky na rehabilitační procedury, lázeňské pobyty, nákup rehabilitačních pomůcek, finanční spoluúčast na úhradě léčebných a rehabilitačních pomůcek, léků apod.

- příspěvek na spoluúčast při proplácení ubytování pro rodinu příslušníka ozbrojených složek v rámci jeho pobytu v nemocničním nebo rehabilitačním zařízení

materiální - zdravotní potřeby a pomůcky, speciálně upravené pomůcky, rehabilitační pomůcky, vypisování materiálních sbírek (v době stavu státní nouze, Vánoční materiální sbírky pro vojáky nasazené v zahraničních operacích)

- pomůcky pro výcvik služebních psů

- potřeby pro chov služebních psů

terapeutický - zprostředkování terapeutické péče formou individuální či skupinové terapie

právní - zvýhodněná právní posouzení, konzultace a zastupování v oblasti sociální, insolvenční, služební právo 

společenský - uspořádání akce v nebo mimo zdravotní zařízení ve spolupráci s našimi spřátelenými partnery

zprostředkovaný - zprostředkování služeb sociální péče při snížené soběstačnosti či chronickém onemocnění

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím povaze blížící se služebnímu i civilnímu

jednorázové podpory konkrétních projektů či zraněných 

dlouhodobá spolupráce se zraněnými

trvalá spolupráce s jednotlivými ozbrojenými sbory


PROGRAM ZDRAVOTNÍ

Naše činnost je vázána na specifické požadavky našich klientů. V první fázi je v případě jejich souhlasů či možností   navštěvujeme přímo v lůžkových částech nemocničních zařízení. Na základě osobního setkání se snažíme zjistit konkrétní možnosti a podobu pomoci vycházející z povahy jejich zranění či životních situací. Naše činnost je vyvíjena v emergentním, krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. Pro co nejkvalitnější a nejúčinnější podporu se snažíme naše kroky koordinovat také s ošetřujícími lékaři a s rodinami zraněných příslušníků jednotlivých Ozbrojených sborů. Snažíme se všemi kroky zkvalitnit probíhající proces zotavení a případné následné rehabilitace. 

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

S naším týmem lektorů  se specializujeme na základní a střední školy, ve kterých se formou odborných přednášek snažíme výchovnou a vzdělávací formou přiblížit práci příslušníků Ozbrojených složek a hovoříme na témata vedoucí k prevenci kriminality a snížení páchání trestných činů. V budoucnu je naší vizí navázat spolupráci s diagnostickými ústavy a středisky výchovné péče.

PROGRAM PODPORY SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

Naší čiností se snažíme podporovat kynologické soutěže dodáním věcných cen pro zúčastněné, v rámci matriálních sbírek poskytujeme výcvikové pomůcky pro služební psy, snažíme se zprostředkovat adopci nevhodných nebo vysloužilých psů.