ČLENOVÉ NADAČNÍHO FONDU

Statutárním orgánem Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR je Správní rada. Jejími členy jsou zakladatelka Nadačního fondu Tereza Knihová (předsedkyně správní rady), Eva Knihová a Vlastimil Kniha ml. Dozorčním orgánem nad činností Nadačního fondu (revizor) je Karel Černý. Odborným garantem v oblasti služební kynologie je Vlastimil Kniha st. Garantem zdravotního programu je doc. MUDr. Martin Prázný., CSc., Ph.D. Tým odborných konzultantů a přednášejících je ve složení Mgr. Stanislav Kazbunda, Lumír Němec, Michal Frabša, Jaroslav Duchoň a Michal Voska. 

Jsme neziskovou organizací plně závislou na finančních příspěvcích a darech, fungujeme nad rámec zákonných požadavků, dodržujeme etické principy, jednáme transparentně, průkazně a doložitelně a svou činnost vyvíjíme maximálně účelně a kvalitně. 

Tereza Knihová - zakladatelka Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR, terénní pracovník ve zdravotnictví a certifikovaný edukátor v oblasti diabetologie a respirace koordinující léčbu pacientů ve spolupráci s jejich ošetřujícími lékaři. Členka Heart Warrior, pro který fotí benefiční kalendáře s výtěžkem pro Vojenský fond Solidarity, členka sportovně-střeleckého klubu Hard Task Rangers

Karel Černý - revizor Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR

JUDr. Michal Frabša - dlouholetý člen Aktivních záloh Armády České republiky, poručík v.z. AČR, lektorské zkušenosti příslušníků AČR, PČR a Vězeňské služby, právník zabývající se sportovní problematikou a organizováním národních a mezinárodních sportovních akcí včetně mistrovství světa a Evropy, externě vyučující na vysokých školách, vlastní publikační činnost, jeden z nejlepších českých moderátorů Galavečerů bojových sportů

Daniel Vítovec - kondinční trenér a trenér Muay Thai s licencí, profesionální zápasník Muay Thai, K1 a Box, 2x amatérský Mistr ČR v Muay Thai, vítěz Evropského poháru, člen Hanuman Gym Praha, kde sídlí  Muay Thai Club Policie České Republiky. V rámci rehabilitačního programu pro nás zajišťuje zvyšování fyzické a psychické kondice příslušníků ozbrojených sborů

Lumír Němec - dlouholetá praxe v ozbrojených sborech, PČR - ochranná služba, Útvar rychlého nasazení (URN), Útvar speciálních operací Vojenské policie (SOG), válečný veterián se zahraničními misemi v Iráku, Kosovu, Afgánistánu a Sýrii, majitel společnosti Thor Tactical specialuzující se na výcvik policejní a vojenské taktiky

Vlastimil Kniha st. - odborný garant programu podpory služební kynologie, figurant a výcvikář s mnohaletou praxí, spolupráce s Městskou policií Středočeského kraje při odchytu zatoulaných psů

doc. MUDr. Martin Prázný., CSc., Ph.D. - odborný garant zdravotního programu Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR, konzultant v oblasti péče o zraněné pacienty, zástupce vedoucího diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Zdeňka Šilhavá - člen správní rady Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR

Mgr. Stanislav Kazbunda - přes 20 let působil jako příslušník Policie ČR v rámci útvarů služby kriminální police a vyšetřování Policejního prezidia, bezpečnostní expert, je externím lektorem odborných předmětů na Policejní akademii ČR a na Střední škole veřejnoprávní a vyšší odborné škole TRIVIS, a.s., zakladatel společnosti CROM Consuling s.r.o., instruktor střelby a sportovní střelec, zakládající člen BLACK DOGS LE MC

Jaroslav Duchoň - od roku 2006 na pozici zdravotnického instruktora AČR, vedoucí vzdělávacího střediska pro přípravu Combat Lifesavers AČR - 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice, zakladatel vzdělávacího institutu ELITE SCHOOL poskytující vysoce kvalitní kurzy civiliní, taktické a bojové medicíny, zahraniční mise v Afgánistánu a Mali

Eva Knihová - členka správní rady Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR, certifikovaný edukátor v oblasti diabetologie a respirace, s více jak 40ti letou praxí ve zdravotnictví na nejrůznějších pozicích. Styk s pacienty a zajišťování hladkého průběhu jejich léčby je její každodenní náplní práce