ČERPÁNÍ NADAČNÍ POMOCI

Pro čerpání nadační pomoci je třeba vyplnit Žádost o čerpání nadačního příspěvku, kterou je možné odeslat poštou či v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@nfos.cz. Vyjádření po projednání správní rady obdrží žadatel do 3 pracovních dnů. V případě schválení Vám bude zaslána darovací smlouva, jenž prosím vyplňte, podepište a odešlete na adresu Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR. Po obdržení nadačního příspěvku je třeba nám zaslat veškeré doklady o využití nadačního příspěvku (faktury, potvrzení a fotodokumentaci). Pro bližší informace nás kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 776 866 383.